ماسك ترمیم کننده و تسکین دهنده  لوندر ‏Lavender Facial Mask

‏LAVENDER FACIAL MASK
Natural Series
ماسك ترمیم کننده و تسکین دهنده لوندر (اسطوخودوس)

شاخصهای کلیدی:
منفبض کننده منافذ
تسکین دهنده 
ترمیم کننده
آبرسان و مرطوب کننده
حاوی عصاره طبیعی اسطوخودوس

نوع پوست: مناسب عموم پوستها

حجم: 20 گرم

قیمت: بسته 12 تايى 300.000 تومان

ماسك منقبض کننده منافذ و ترمیم کننده بابونه Chamimile Facial Mask

CHAMOMILE FACIAL MASK
Natural Series
ماسك منقبض کننده منافذ و ترمیم کننده بابونه 

شاخصهای کلیدی:
منقبض کننده منافذ
ترمیم کننده
تنظیم چربی پوست
شاداب کننده و شفاف کننده
عصاره طبیعی بابونه

نوع پوست: مناسب عموم پوستها

حجم: 20 گرم

قیمت: بسته 12 تايى 300.000 تومان