ماسك روشن کننده و آبرسان انار ‏Pomegranate FACIAL MASK

Pomegranate FACIAL MASK
Natural Series
ماسك روشن کننده و آبرسان انار

شاخصهای کلیدی:
روشن کننده
آبرسان و مرطوب کننده
سرشار ازآنتی اکسیدان
آبرسان و مرطوب کننده
حاوی عصاره طبیعی انار

نوع پوست: مناسب عموم پوستها

حجم: 20 گرم

قیمت: بسته 12 تايى 270.000 تومان